VISIE

Architectuur is er om te zorgen dat de mens zich kan welbevinden, beschutting kan bieden als dat nodig is, openheid kan bieden als dat nodig is. Een balans tussen introvert en extrovert, licht en donker, open en gesloten, warm en koud, laag en hoog, binnen en buiten, ruimte en materie, sober en kleurrijk.

Het bureau staat voor duurzaamheid. Onze toekomst staat in het teken van duurzaamheid. Of het gaat om de multifunctionaliteit (levensloopbestendigheid) van een woonhuis, of om de toe te passen materialen die geen schade aan de gezondheid kunnen toebrengen en herwinbaar en/of recyclebaar zijn, of om de flexibiliteit van een gebouw zodat tijdens haar levensduur het meerdere functies kan herbergen, of om een sociale, energiezuinige en duurzame leefomgeving, of om een beheervriendelijk gebouw waarbij onderhoud tot een minimum word beperkt, dit alles heeft te maken met bouwen voor de toekomst.

8ZAAM architecten streeft naar een heldere en eenduidige architectuur, want complexiteit brengt onderhoud en afval met zich mee. Een integrale benadering, waarbij diverse disciplines samenwerken, brengt het plan naar een hoger niveau. Zo werkt het bureau o.a. samen met adviseurs op het gebied van installatietechniek, landschap, constructie, milieu en energiezuinigheid, beheer, bouwkosten en technische uitwerking. Duurzaamheid begint bij het ontwerp en geeft uitdrukking aan het beeld.